Fundusze Europejskie


Tele-Max Sp.J. jako członek Kujawsko-Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji Sp. z o.o. realizował w ramach partnerstwa Projekt pn. „Wsparcie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw będących członkami Kujawsko-Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji", współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego będących członkami Kujawsko-Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji.

Efektem projektu jest wzrost pozycji międzynarodowej firm z sektora MŚP z województwa Kujawsko-Pomorskiego (będących członkami Klastra) poprzez zwiększenie ich zdolności eksportowej, wzrost pozycji woj. Kuj. Pom. poprzez udział członków Klastra w targach i misjach gospodarczych za granicą, ogólny rozwój przedsiębiorstw w ramach ww. Klastra oraz rozwój Klastra jako takiego, gdzie firmy jak i Klaster poprzez realizację projektu osiągną wysoki poziom konkurencyjności i współpracy poprzez ich internacjonalizację, dobór i zawiązanie współpracy eksportowej z nowymi partnerami na zagranicznych rynkach docelowych.

Wartość projektu: 7 329 903,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 5 190 259,80 PLN


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TELE-MAX Przemysław Wasielewski, Urszula Wasielewska Spółka jawna realizuje projekt pn. „Zakup i rozwój zaplecza B+R oraz aparatury laboratoryjnej niezbędnych do prowadzenia długotrwałych prac B+R w obszarach innowacyjnych technologii systemów oświetleniowych” współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest:
- prowadzenie prac B+R w obszarach innowacyjnych technologii systemów oświetleniowych;
- zakup infrastruktury B+R (w tym urządzeń, maszyn, budowy obiektu firmowego Centrum Badań i Rozwoju w formule "Zaprojektuj i wybuduj"), zakup WNiP w postaci patentów i zgłoszeń patentowych, zakup aparatury naukowo-badawczej (sprzętu pomiarowego) oraz zakup i realizacja prac B+R w okresie realizacji projektu poprzez własny personel/kadrę B+R oraz poprzez badania zlecone zewnętrznym jednostkom naukowym;
- zakładanym rezultatem projektu w okresie jego trwałości po przeprowadzeniu prac B+R będzie innowacja produktowa i procesowa w postaci trzech systemów oświetleniowych tj. Systemu oświetleniowego ze zmienną ogniskową światła; Panelu oświetleniowego imitującego niebo z chmurami (Interaktywnego panelu oświetleniowego) oraz technologii wytwarzania dyfuzora światła z wykorzystaniem nano- i miko sfer optycznych.
Ponadto planowanym efektem projektu jest wzrost zatrudnienia (o 3 EPC) oraz komercjalizacja ww. efektów prac B+R poprzez ich wprowadzenie do działalności i oferty firmy oraz sprzedaż na rynku.

Wartość projektu: 11 981 910,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 5 772 550,00 PLN


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TELE-MAX P. Wasielewski, U. Wasielewska Sp. j. zrealizowała projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesowych w obróbce skrawaniem w PW TELE-MAX P. Wasielewski, U. Wasielewska Sp. j. poprzez inwestycje w nowoczesne rzeczowe aktywa trwałe", współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było: wdrożenie innowacyjnej technologii (procesu) wielkoseryjnej produkcji cienkościennych rurowych opraw oświetleniowych (w formie tub aluminiowych) zaprojektowanych przez Firmę TELE-MAX. Przedmiotowy cel osiągnięto poprzez zakup nowoczesnego wielofunkcyjnego centrum tokarskiego CNC, co pozwoliło na wdrożenia do produkcji opracowanej specjalistycznej technologii wytwarzania cienkościennych ww. części. Poprzez zakup ww. urządzenia Spółka uzyskała możliwość wykonywania detali na jednej obrabiarce przy zachowaniu najwyższej ich dokładności. W wyniku zakończenia realizacji projektu Spółka wdrożyła do oferty nową gamę produktów w postaci cienkościennych rurowych opraw oświetleniowych (w formie tub aluminiowych), które są stosowane na świecie krócej niż 3 lata oraz które nie zostały dotychczas zastosowane w skali kraju oraz woj. Kujawsko-Pomorskim. Ponadto efektem projektu jest wzrost zatrudnienia (o 3 EPC) oraz planowany wzrost sprzedaży.

Wartość projektu: 1 332 791,10 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 487 606,50 PLN


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TELE-MAX Przemysław Wasielewski, Urszula Wasielewska Spółka Jawna realizuje projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla PW TELE-MAX Spółka Jawna”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach działania 3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 206 660,16 PLN


PW TELE-MAX Przemysław Wasielewski, Urszula Wasielewska Spółka Jawna zrealizowała projekt pn. „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie PW TELE-MAX P. Wasielewski, U. Wasielewska Sp.j. poprzez zakup niezbędnej infrastruktury B+R wraz pracami budowlanymi celem utworzenia firmowego Centrum Badań i Rozwoju”, współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu Spółka powołała do działania firmowe Centrum Badań i Rozwoju poprzez zakup niezbędnej infrastruktury B+R tj. urządzeń i sprzętu tworzących doświadczalne stanowisko lakiernicze do malowania proszkowego; aparatury laboratoryjnej oraz prac budowlanych, które pozwoliły na stworzenie obiektu CBiR. Spółka stworzyła nowe miejsca pracy i rozpoczęła prowadzenie prac B+R w dziedzinie opracowania nowych i udoskonalonych: procesów przygotowania powierzchni metalowych do nakładania powłok lakierniczych oraz procesów nakładania farb proszkowych.

Wartość projektu: 12 714 109,76 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 5 335 874,75 PLN


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TELE-MAX Przemysław Wasielewski, Urszula Wasielewska Spółka Jawna zrealizowała projekt pn. „Wdrożenie samodzielnie opracowanej, innowacyjnej technologii wytwarzania opraw oświetleniowych, narzędzi i przyrządów przez PW TELE-MAX P. Wasielewski, U. Wasielewska Sp. j.”, współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu Beneficjent zakupił nowoczesne urządzenia do obróbki metalu, wdrożył wyniki prac B+R, zdywersyfikował działalność firmy oraz rozszerzył ofertę procesowo-produktową poprzez gamę nowych innowacyjny produktów (rozpoczęto produkcję wysoce precyzyjnie obrobionych elementów metalowych opraw oświetleniowych, oprzyrządowania, narzędzi). W wyniku realizacji projektu Firma zakupiła nowoczesne, wysoce-precyzyjne urządzenia do produkcji ww. asortymentu (urządzenia do wysoce precyzyjnej laserowej obróbki metalu i krawędzi metalu) oraz wybudowała halę produkcyjno-magazynową z zapleczem biurowo-socjalnym.

Ponadto w wyniku realizacji projektu Firma zwiększyła zatrudnienie.
Wartość projektu: 6 982 800,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 840 540,00 PLN