Fundusze Europejskie


PW TELE-MAX Przemysław Wasielewski, Urszula Wasielewska Spółka Jawna zrealizowała projekt pn. „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie PW TELE-MAX P. Wasielewski, U. Wasielewska Sp.j. poprzez zakup niezbędnej infrastruktury B+R wraz pracami budowlanymi celem utworzenia firmowego Centrum Badań i Rozwoju”, współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu Spółka powołała do działania firmowe Centrum Badań i Rozwoju poprzez zakup niezbędnej infrastruktury B+R tj. urządzeń i sprzętu tworzących doświadczalne stanowisko lakiernicze do malowania proszkowego; aparatury laboratoryjnej oraz prac budowlanych, które pozwoliły na stworzenie obiektu CBiR. Spółka stworzyła nowe miejsca pracy i rozpoczęła prowadzenie prac B+R w dziedzinie opracowania nowych i udoskonalonych: procesów przygotowania powierzchni metalowych do nakładania powłok lakierniczych oraz procesów nakładania farb proszkowych.

Wartość projektu: 12 714 109,76 PLNN
Dofinansowanie projektu z UE: 5 335 874,75 PLN


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TELE-MAX Przemysław Wasielewski, Urszula Wasielewska Spółka Jawna zrealizowała projekt pn. „Wdrożenie samodzielnie opracowanej, innowacyjnej technologii wytwarzania opraw oświetleniowych, narzędzi i przyrządów przez PW TELE-MAX P. Wasielewski, U. Wasielewska Sp. j.”, współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu Beneficjent zakupił nowoczesne urządzenia do obróbki metalu, wdrożył wyniki prac B+R, zdywersyfikował działalność firmy oraz rozszerzył ofertę procesowo-produktową poprzez gamę nowych innowacyjny produktów (rozpoczęto produkcję wysoce precyzyjnie obrobionych elementów metalowych opraw oświetleniowych, oprzyrządowania, narzędzi). W wyniku realizacji projektu Firma zakupiła nowoczesne, wysoce-precyzyjne urządzenia do produkcji ww. asortymentu (urządzenia do wysoce precyzyjnej laserowej obróbki metalu i krawędzi metalu) oraz wybudowała halę produkcyjno-magazynową z zapleczem biurowo-socjalnym.

Ponadto w wyniku realizacji projektu Firma zwiększyła zatrudnienie.
Wartość projektu: 6 982 800,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 840 540,00 PLN