Fundusze Europejskie


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TELE-MAX Przemysław Wasielewski, Urszula Wasielewska Spółka Jawna zrealizowała projekt pn. „Wdrożenie samodzielnie opracowanej, innowacyjnej technologii wytwarzania opraw oświetleniowych, narzędzi i przyrządów przez PW TELE-MAX P. Wasielewski, U. Wasielewska Sp. j.”, współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu Beneficjent zakupił nowoczesne urządzenia do obróbki metalu, wdrożył wyniki prac B+R, zdywersyfikował działalność firmy oraz rozszerzył ofertę procesowo-produktową poprzez gamę nowych innowacyjny produktów (rozpoczęto produkcję wysoce precyzyjnie obrobionych elementów metalowych opraw oświetleniowych, oprzyrządowania, narzędzi). W wyniku realizacji projektu Firma zakupiła nowoczesne, wysoce-precyzyjne urządzenia do produkcji ww. asortymentu (urządzenia do wysoce precyzyjnej laserowej obróbki metalu i krawędzi metalu) oraz wybudowała halę produkcyjno-magazynową z zapleczem biurowo-socjalnym.

Ponadto w wyniku realizacji projektu Firma zwiększyła zatrudnienie.
Wartość projektu: 6 982 800,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 840 540,00 PLN